X
app icon
Fussilet Vakfı
İyilikte Yarışmak İçin
İNDİR

93 – Duha Suresi

1. Andolsun kuşluk vaktine,
2. Karanlığı iyice çöktüğü zaman geceye ki,
3. Rabbin seni terk etmedi ve sana darılmadı.
4. Muhakkak ki ahiret senin için dünyadan daha hayırlıdır.
5. Şüphesiz, Rabbin sana verecek ve sen de hoşnut olacaksın.
6. Seni yetim bulup da barındırmadı mı?
7. Seni şaşırmış bulup da doğru yola eriştirmedi mi?
8. Seni yoksul bulup zengin etmedi mi?
9. Öyleyse sakın yetimi ezme!
10. El açıp isteyeni de azarlama!
11. Ve Rabbinin nimetini durmaksızın anlat.

>