X
app icon
Fussilet Vakfı
İyilikte Yarışmak İçin
İNDİR

92 – Leyl Suresi

1. Örttüğü zaman geceye,
2. Açılıp aydınlandığı zaman gündüze,
3. Erkeği ve dişiyi yaratana andolsun ki,
4. İşleriniz çeşit çeşittir.
5. Kim verir ve sakınırsa,
6. Ve en güzel olanı doğrularsa,
7. Onu en kolay olana kolayca iletiriz.
8. Kim de cimrilik eder, kendini Allah’a muhtaç görmezse,
9. Ve en güzel olanı yalanlarsa,
10. Onu da en zor olana kolayca iletiriz.
11. Cehenneme yuvarlandığı zaman, malı ona fayda vermez.
12. Şüphesiz bize düşen sadece doğru yolu göstermektir.
13. Şüphesiz ahiret de dünya da bizimdir.
14. Sizi alevler saçan ateşe karşı uyardım.
15. Ona ancak en azgın olan girer.
16. Ki o, yalanlamış ve yüz çevirmişti.
17. Korkup sakınan ise, ondan uzak tutulacaktır.
18. Ki o, malını vererek temizlenip arınır.
19. Ve o, hiç kimseye karşılık bekleyerek iyilik yapmaz.
20. Ancak yüce Rabbinin rızasını istediği için verir.
21. Elbette kendisi de hoşnut olacaktır.

>