X
app icon
Fussilet Vakfı
İyilikte Yarışmak İçin
İNDİR

84 – İnşikak Suresi

1. Gök yarılıp parçalandığı,
2. Rabbini dinleyip O’na yaraşır şekilde boyun eğdiği zaman.
3. Yer uzatılıp düzlendiği,
4. İçinde bulunanları dışarı atıp boşaldığı,
5. Rabbini dinleyip O’na yaraşır şekilde boyun eğdiği zaman.
6. Ey insan! Sen Rabbine kavuşuncaya kadar çalışıp çabalayacak, sonunda O’na kavuşacaksın.
7. Kimin kitabı sağından verilirse,
8. Onun hesabı pek kolay görülecektir.
9. Ve sevinçli olarak ailesine dönecektir.
10. Kimin de kitabı arkasından verilirse,
11. “Helâk!” diye bağıracak,
12. Ve alevli ateşe girecektir.
13. Çünkü o, dünyada iken ailesi içinde sevinçli idi.
14. Çünkü o hiçbir zaman Rabbine dönmeyeceğini sanırdı.
15. Hayır! Şüphesiz Rabbi onu görüyordu.
16. Şimdi, yemin ederim o şafağa,
17. Geceye ve içinde topladıklarına,
18. Dolunay hâlindeki Ay’a ki,
19. Şüphesiz siz hâlden hâle geçeceksiniz.
20. Böyleyken onlara ne oluyor da iman etmiyorlar?
21. Onlara Kur’an okunduğu zaman secde etmiyorlar.
22. Bilakis, o küfre sapanlar yalanlıyorlar.
23. Hâlbuki Allah, içlerinde ne sakladıklarını çok iyi biliyor.
24. Öyle ise sen onları acı bir azapla müjdele.
25. Ancak iman edip de salih ameller işleyenler başka. Onlar için, bitmez tükenmez bir mükafat vardır.

>