X
app icon
Fussilet Vakfı
İyilikte Yarışmak İçin
İNDİR

73 – Müzzemmil Suresi

1. Ey örtüsüne bürünen!
2. Az bir kısmı hariç olmak üzere, geceleyin kalk.
3. Gecenin yarısında yahut bundan biraz eksilt.
4. Veya bunu artır ve Kur’an’ı ağır ağır, tane tane oku.
5. Şüphesiz biz sana ağır bir söz vahyedeceğiz.
6. Şüphesiz gece ibadetinin etkisi daha fazla, sözler ise daha düzgün ve açıktır.
7. Çünkü gündüzün sana uzun bir meşguliyet vardır.
8. Rabbinin adını an ve bütün gönlünle O’na yönel.
9. O, doğunun da batının da Rabbidir. O’ndan başka hiçbir ilâh yoktur. Öyle ise O’nu vekil edin.
10. Onların söylediklerine sabret ve onlardan güzellikle ayrıl.
11. Nimet içinde yüzen o yalanlayıcıları bana bırak ve onlara biraz mühlet ver.
12. Doğrusu, bizim yanımızda bukağılar ve cehennem var.
13. Boğazı tırmalayan bir yiyecek ve acı veren bir azap var.
14. O gün yer ve dağlar sarsılacak, dağlar erimiş bir kum yığınına dönecek.
15. Şüphesiz biz size, üzerinize şahitlik edecek bir resul gönderdik. Nitekim, Firavun’a da bir resul göndermiştik.
16. Ama Firavun o resule isyan etti, biz de onu ağır ve çetin bir şekilde yakalayıverdik.
17. Peki inkâr ederseniz, çocukları ak saçlı ihtiyarlara çevirecek olan bir günden nasıl korunursunuz?
18. Gök, o günün dehşetinden yarılır. Allah’ın vaadi kesinlikle gerçekleşmiştir.
19. Şüphesiz, bu bir öğüttür. Artık dileyen, Rabbine doğru bir yol tutar.
20. Şüphesiz Rabbin, senin, gecenin üçte ikisine yakın kısmını, yarısını ve üçte birini ibadetle geçirdiğini biliyor. Beraberinde bulunanlardan bir topluluk da böyle yapıyor. Allah, gece ve gündüzü düzenleyip takdir eder. Sizin buna gücünüzün yetmeyeceğini bildi de sizi bağışladı. Artık, Kur’an’dan kolayınıza geleni okuyun. Allah, içinizde hastaların bulunacağını, bir kısmınızın Allah’ın lütfundan rızık aramak üzere yeryüzünde dolaşacağını, diğer bir kısmınızın ise Allah yolunda çarpışacağını bilmektedir. O hâlde, Kur’an’dan kolayınıza geleni okuyun. Namazı dosdoğru kılın, zekatı verin, Allah’a güzel bir borç verin. Kendiniz için önceden ne iyilik gönderirseniz, onu Allah katında daha üstün bir iyilik ve daha büyük mükafat olarak bulursunuz. Allah’tan bağışlama dileyin. Şüphesiz Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir.

>